Cancel·lació de la reserva

 1. La cancel·lació efectuada per la persona usuària dintre dels 7 dies anteriors a la data d'arribada por donar lloc a les següents penalitzacions:

  • Reserva per 2 o menys dies, el 50% del preu total d'estada
  • Reserva per més de 2 dies i fins a 7 dies, el 35% del preu total de l'estada
  • Reserva per més de 7 dies, el 25% del preu total d'estada

2. La persona usuària té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que es faci abans dels 7 dies anteriors a la data d'arribada, llevat pacte en contrari.

Accions del document
Església s/n, Cal Mateuet (25726) Travesseres LLEIDA - Telf. 973 51 51 70 - 666 53 58 91 - info@calmateuet.com